POLOŽKA
Verejné obstarávanie
Plán VO na rok 2022
Profil verejného obstarávateľa
Plán VO - 1.Q 2022
1.Q.Tlač propagačných materiálov § 117 na základe RD
1.Q./SS/§10/opakujúce sa zákazky
1.Q./SS/§10/materiál na TD
1.Q - SS §10 ods. 10
Plán VO 2.Q 2022
1.Q. SS - §117z č.343
2.Q./SS-§117/Tlačiarenské služby na základe RD/
2.Q. SS § 10 - C ABC-Tovar -OZ
2.Q. SS-§ 10-OZ-C-ABC-služby
2.Q. SS-OZ-Tl.Merkur-služby
2.Q. SS o zmluvách §10-OZ
2.Q/sumarizácia.-SS-§10 ods. 10 z. č. 343/2015
2.Q.-SS § 117sumarizácia
3.Q.Plán VO/2022
4.Q. - Plán VO
3.Q. SS nad 1000,- Eur
3.Q. SS § 117 nad 10000,- Eur
3.Q.SS tlačiar.sl.§ 117 RD
Rámcová dohoda-tlačiarenské služby
ZMR-Prieskum- Notebooky+prísl.
Faktúra+objednávka -Notebooky+prísl.
4.Q. SS ZMR/T.Merkur
4.Q. SS ZMR / Alza
4.Q. SS ZMR/Eton
4.Q. SS ZMR/C ABC-toner
4.Q. SS ZMR/V.Gálik
4.Q. SS ZMR/C ABC/sl
4.Q. SS ZMR / Alza /tovar
4.Q. SS ZMR/Andalucia
4.Q. SS ZMR / SUMARIZÁCIA