POLOŽKA
Profil verejného obstarávateľa
Plán VO - 1.Q 2021
1.Q.SS VO nad 1000,- Eur/I.Q 2021
Plán VO II.Q. 2021
Výzva na predloženie ponuky
Návrh na plnenie kritérii
Objednávka č.19
2.Q.Súhrnná správa Maliarske práce výstavnej siene a depozitára v interiéri GUEZNZ
1.Q.SS §117
2.Q.nad 1000,-Eur, § 10. ods. 10 zákona č. 343/2015
Plán VO - 3.Q 2021
2.Q. SS - §117
2.Q.SS - Tlač.Merkur-tovar
3.Q.Product - Murárske a mal.práce
2.Q. MERKUR-Tlačiarenské služby
3.Q. SS -Computer ABC -tovar
3.Q.SS - Tl.MERKUR - služby
3.Q. SS.ETON -súhrny
3.Q.SS - §117
Výzva na predloženie cp- tlačiareňské sl. ponuky/zverejn.28.9.2021
Návrh na plnenie kritérii
4.Q.Plán VO 2021
3.Q.SS/ §10 / zml.partner ÚNSK
3.Q. SS 10 § ods.10.ART&TRANS
3.Q. SS opravaART&TRANS
3.Q.SS-Andalucia §10
3.Q.SS podľa §10 ods.10 z.č. 343/2015 Z.z. o VO
Plán VO na rok 2022
4.Q.SS §117 ods. z. č. 343/2021
4.Q./SS §10. ods.10 z. č. 343/2015
4.Q/SS - §10/Art&Trans
4.Q.-SS-§10/ETON
4.Q.-SS-§10/C ABC
4.Q.-SS-§10/C Andalucia
4.Q.-SS-§10/C Drekon
4.Q.-SS-§117/Tl.MERKUR/Rámcová dohoda
CP / Tlačiareň Merkur
CP / Karol Németh OK TEAM
CP / Realexpo
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk / Tl.sl.