POLOŽKA
Profil verejného obstarávateľa
Plán VO I.Q 2020
Plán VO II.Q 2020
Osvetlenie v SE - zmluva CL
Osvetlenie v SE - Faktúra CL
Plán VO III.Q 2020
Výzva na predloženie ponuky
Návrh na plnenie kritérii
Objednávka - rekonštrukcia podkroví
Súhrnná správa III.
Súhrnná správa III.Q.nad 1000, €
Plán VO IV.Q 2020
Výzva na predloženie ponuky
Návrh na plnenie kritérii
Objednávka - V.Tovt
Súhrnná správa IV.Q
Výzva na predloženie ponuky - Vyhotovenie podstavcov
Návrh na plnenie kritérii
Výzva na predloženie ponuky - maľovanie interiéru
4.Q.2020 SS Vyhotovenie podstavcov
4.Q./2020 SS-maľovanie interiéru
1.Q - SS §10 ods.10 zákona č. 343/2015
Súhrnná správa 2.Q §10 ods.10 zákona č. 343/2015
Súhrnná správa 3.Q §10 ods.10 zákona č. 343/2015
Súhrnná správa 4.Q §10 ods.10 zákona č. 343/2015
1.Q. SS - §117z č.343/2015
2.Q. SS - §117z č.343/2015
3.Q. SS §117 z.343/2015