ČÍSLO ZMLUVY NÁZOV ZMLUVY OBNOS DOKLADU ZMLUVNÁ STRANA PODPÍSANÉ ZVEREJNENÉ PLATNÉ
Dodatok č. 2 k Zml. č. 20-531-02042 Dodatok č. 2. k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkovč.20-531-02042 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto 11/12/2020 20/01/2021 11/12/2020
1/2021 Zmluva o výpožičke výtvarných diel 0 € Nitrianska galéria, Župné námestie 3,949 01 Nitra 01/03/2021 10/03/2021 01/03/2021 - 30/07/2021
1/2021 Zmluva o dielo 14 556,35 € ENZO stav, s.r.o., Janka Kráľa 23, 953 01 Zlaté Moravce 22/03/2021 24/03/2021 22/03/2021
2/2021 Zmluva o výpožičke výtvarných diel 0 € Východoslovenská galéria, Hlavná 27, 040 01 Košice 12/04/2021 26/04/2021 12/04/2021 - 13/02/2022
2/2021 Zmluva o dielo 300,- € Ján Tóth 14/04/2021 04/05/2021 14/04/2021 - 30/04/2021
1/2021 Zmluva o reštaurovaní 5340,- € Brigita Hradská 05/05/2021 07/05/2021 05/05/2021 - 15/12/2021
3/2021 Zmluva o výpožičke 0 € Brigita Hradská 06/05/2021 07/05/2021 06/05/2021 - 17/12/2021
96/2021 Komisionárska zmluva Partner Technic s.r.o, Námestie slobody 17, 811 06 Bratislava 12/05/2021 20/05/2021 12/05/2021
21/2021 Zmluva o poskytovaní elektronických online prameňov 0 € Univerzitná knižnica v Bratislave, Michalská 1, 814 17 Bratislava 25/05/2021 31/05/2021 25/05/2021
21 - 531 - 01608 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 3700,- € Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré Mesto 21/05/2021 15/06/2021 21/05/2021 - 31/12/2021
21 - 531 - 01646 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 4385,- € Fond na podporu umenia , Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré Mesto 21/05/2021 15/06/2021 21/05/2021 - 31/12/2021
21 - 531 - 01647 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 2625,- € Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré Mesto 21/05/2021 15/06/2021 21/05/2021
21 - 531 - 01637 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 2000,- € Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré Mesto 21/05/2021 15/06/2021 21/05/2021 - 31/12/2021
21 - 531 - 01611 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 2000,- € Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré Mesto 21/05/2021 15/06/2021 21/05/2021 - 31/12/2021
21 - 133 - 01612 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 4000,-€ Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto 21/05/2021 24/06/2021 21/05/2021 - 31/12/2021
21 - 110 - 00172 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 1235,-€ Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto 20/07/2021 22/07/2021 20/07/2021 - 30/04/2022
1/2021 Príkazná zmluva č. 1 / 2021 50,-€ Bc. Anna Moravčíková 23/06/2021 22/07/2021 23/06/2021 - 25/06/2021
121120 Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu v Cestovnom informátore 200,-€ JOMA TRAVEL, s.r.o., Záhradnícka 2473/ 1A, 038 61 Vrútky 04/08/2021 10/08/2021 04/08/2021
VP/21/33022/001 Hromadná licenčná zmluva 0 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 10/09/2021 10/09/2021 28/09/2021 - 09/11/2021
4/2021 Zmluva o výpožičke výtvarných diel 0 € Galéria mesta Bratislava, Mirbachov palác, Františkánske námestie, 815 25 Bratislava 23/09/2021 23/09/2021 23/09/2021 - 22/01/2022
87132995 Návrh na uzavretie poistnej zmluvy 2,30 € Union poisťovňa, a.s., Karadžicova 10, 813 60 Bratislava, IČO: 31322051 13/07/2021 15/08/2021 14/07/2021 - 14/07/2021
87154047 Návrh na uzavretie poistnej zmluvy 2,00 € Union poisťovňa, a.s., Karadžicova 10, 813 60 Bratislava, IČO: 31322051 24/08/2021 24/09/2021 26/08/2021 - 26/08/2021
87154053 Návrh na uzavretie poistnej zmluvy 2,00 € Union poisťovňa, a.s., Karadžicova 10, 813 60 Bratislava, IČO: 31322051 24/08/2021 24/09/2021 31/08/2021 - 31/08/2021
8001429002 Poistná zmluva k výstave PERTU No14 113,78 € UNIQA poisťovňa, a.s., Krasovského 15, 851 01 Bratislava, IČO: 00653501 27/08/2021 24/09/2021 24/08/2021 - 01/11/2021
2/2021 Kúpna zmluva č. 2/2021 5000,- € Ľudovít Hološka 11/10/2021 14/10/2021 11/10/2021 - 30/11/2021
2/2021 Licenčná zmluva č.2/2021 0 € Ľudovít Hološka 11/10/2021 14/10/2021 11/10/2021
87171319 Návrh na uzavretie poistnej zmluvy 2,- € Union poisťovňa a.s., Karadžičová 10, 813 60 Bratislava, IČO: 31322051 21/10/2021 21/10/2021 21/10/2021 - 21/10/2021
87172513 Návrh na uzavretie poistnej zmluvy 2,-€ UNION poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 81360 Bratislava, IČO: 31322051 26/10/2021 26/10/2021 27/10/2021 - 27/10/2021
8001439310 Poistná zmluva k výstave F.Skála 746,53 € UNIQA poisťovňa, a.s. Evropská 810/136, 16000 Praha 6, IČO: 492 40 480 25/10/2021 27/10/2021 25/10/2021
194/2021 Rámcová dohoda 14 911,20 € Tlačiareň MERKUR, s.r.o., Hlavná 128/140, 941 43 Dolný Ohaj, Prevádzka: Nám. Republiky 2/A, 94065 N.Zámky, IČO:44046260 22/10/2021 29/10/2021 22/10/2021 - 22/10/2022
21 - 342 - 01379 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 2500,- € Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Cukrová 14, 81108 Bratislava-Staré Mesto 27/10/2021 29/10/2021 27/10/2021
21 - 342 - 01762 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 1280,- € Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Cukrová 14, 811 08 Brratislava - Staré Mesto 27/10/2021 29/10/2021 27/10/2021
1/2021 Kúpna zmluva 700,-€ Mgr. Danica Zmetáková 14/10/2021 29/10/2021 14/10/2021
1/2021 Licenčná zmluva 0 € Mgr. Uľjana Zmetáková 08/10/2021 29/10/2021 08/10/2021
2/2021 Kúpna zmluva 5000,-€ Ľudovít Hološka 11/10/2021 29/10/2021 11/10/2021
2/2021 Licenčná zmluva 0 € Ľudovít Hološka 11/10/2021 29/10/2021 11/10/2021
195/2021 Zmluva o dielo 250,- € Mgr. Helena Markusková 29/10/2021 04/11/2021 29/11/2021
191/2021 Zmluva o dielo 200,-€ Petra Davorcová 11/10/2021 10/11/2021 11/10/2021
21-532-07006 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 5000,-€ Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 424 189 33 11/11/2021 25/11/2021 11/11/2021
21-532-07007 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 1500,- € Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 424 189 33 11/11/2021 25/11/2021 11/11/2021
21-532-07008 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 4000,- € Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 424 189 33 11/11/2021 25/11/2021 11/11/2021
21-532-07011 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 3500,- € Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 424 189 33 11/11/2021 25/11/2021 11/11/2021
21-532-07014 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 4000,- € Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré Mesto, IČO: 424 189 33 11/11/2021 25/11/2021 11/11/2021
87174509 Návrh na uzavretie poistnej zmluvy 2,- € Uniion poisťovňa, a.s., Karadžicova 10, 81360 Bratislava, IČO: 31322051 05/11/2021 25/11/2021 05/11/2021
3/2021 Príkazná zmluva 140,- € Mgr. Helena Markusková 09/11/2021 09/12/2021 09/12/2021
4/2021 Príkazná zmluva 245,- € Mgr. Helena Markusková 14/11/2021 09/12/2021
2/2021 Príkazná zmluva 199,- € Juraj Kassa 19/11/2021 15/12/2021 15/12/2021
3/2021 Kúpna zmluva a Licenčná zmluva 5000,- € Ľudovít Hološka 26/11/2021 15/12/2021
4/2021 Kúpna zmluva a Licenčná zmluva 6300,-€ Zuzana Jankovičová 26/11/2021 15/12/2021
5/2021 Kúpna zmluva a Licenčná zmluva 8000,- € Imre Bukta 30/11/2021 15/12/2021
6/2021 Kúpna zmluva a Licenčná zmluva 5000,-€ Stano Masár 26/11/2021 15/12/2021
3/2021 Príkazná zmluva 300,-€ Ladislav Szilágyi 30/11/2021 21/12/2021
8/2021 Licenčná zmluva 0 € Mgr. Uľjana Zmetáková 10/12/2021 10/01/2022
11/2021 Licenčná zmluva 0 € Ágnes Stiller - Luzsicza 10/12/2021 10/01/2022
5/2021 Darovacia zmluva 5300,- € Uľjana Zmetáková 10/12/2021 10/01/2022
7/2021 Darovacia zmluva 5900,- € Ágnes Stiller - Luzsicza 10/12/2021 10/01/2022
264/2021 Zmluva o poskytovaní služieb 456,- € Mgr. Peter Paška 17/12/2021 19/12/2021
13/2021 Licenčná zmluva 0 € József R. Juhász 10/12/2021 17/12/2021
9/2021 Darovacia zmluva 2000,- € József R. Juhász 10/12/2021 17/12/2021