ČÍSLO ZMLUVY NÁZOV ZMLUVY OBNOS DOKLADU ZMLUVNÁ STRANA PODPÍSANÉ ZVEREJNENÉ PLATNÉ
32/2019 Zmluva o dielo 165,-€ Juraj Kassa, Bernolákovo námestie 1/1, 94001 Nové Zámky 14/01/2019 21/01/2019 21/01/2019
54/2019 Kolektívna zmluva na rok 2019 0,- € Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch, Björnsonová 1, 941 56 Nové Zámky 13/02/2019 19/02/2019 13/02/2019 - 31/12/2019
1/2019 Zmluva o výpožičke 0,-€ Slovenská národná galéria, Riečna 1, 815 13 Bratislava 21/02/2019 22/02/2019 21/02/2019
21-006/2019 Zmluva o prevode správy majetku 0 € Stredná zdravotnícka škola-Egészségügyi Középiskola, Pod kalváriou 1, 940 01 Nové Zámky 31/01/2019 21/03/2019 31/01/2019
84/2019 Zmluva o dielo 180,- € Mgr.Dávid Maťo, Michal nad Žitavou, č. 96, PSČ 941 62 15/02/2019 21/03/2019 15/02/2019
19-133-00083 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 3000,-€ Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto 22/02/2019 28/03/2019 22/02/2019
19 - 531 - 01922 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 2000,-€ Fond na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava - Staré Mesto 21/04/2019 23/04/2019 21/04/2019
19-531-01928 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 2000, - € Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré Mesto 21/03/2019 23/04/2019 21/03/2019
2/2019 Zmluva o výpožičke výtvarných diel 0,-€ Stredoslovenská galéria, Dolná 8, 975 90 Banská Bystrica 17/04/2019 23/04/2019 17/04/2019
3/2019 Zmluva o výpožičke výtvarných diel 0,- € Stredoslovenská galéria, Dolná 8, 975 90 Banská Bystrica 17/04/2019 23/04/2019 17/04/2019
5/2019 Zmluva o výpožičke výtvarných diel 0 € Brigita Hradská, Jantárová 42, 851 10 Bratislava 09/05/2019 10/05/2019 09/05/2019
19-531-01926 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 2000,- € Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto 16/04/2019 15/05/2019 16/04/2019
19-531-01938 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 2000,-€ Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto 16/04/2019 15/05/2019 16/04/2019
4/2019 Zmluva o výpožičke výtvarných diel 0,-€ Galéria mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Františkárske námestie, 815 25 Bratislava 10/06/2019 10/06/2019 10/06/2019
MK-2538/2019/2.1 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu MK SR 900,-€ Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP č.33, 813 31 Bratislava 1 07/06/2019 13/06/2019 07/06/2019
19-532-03450 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 2350,-€ Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto 23/05/2019 24/06/2019 23/05/2019
19-532-03447 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 1300,-€ Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré Mesto 23/05/2019 24/06/2019 23/05/2019
19-532-03444 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 6000,- € Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto 23/05/2019 24/06/2019 23/05/2019
19-532-03443 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 8000,-€ Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto 23/05/2019 24/06/2019 23/05/2019
19-532-03446 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 4750,- € Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto 23/05/2019 24/06/2019 23/05/2019
147/2019 Zmluva o dielo 198,-€ Mgr. Dávid Maťo 15/06/2019 24/06/2019 15/06/2019
1/2019 Kúpna zmluva a licenčná zmluva 3000,-€ Milota Havránková 20/06/2019 03/07/2019 20/06/2019
0519_38 Zmluva o poskytnutí grantu 800,-€ Hudobný fond, Medená 29, 811 02 Bratislava 12/06/2019 03/07/2019 12/06/2019
105-001/2019 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku zo sociálneho a kultúrneho fondu SOZA na významné projekty 300,-€ SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 02/07/2019 08/07/2019 02/07/2019
19-110-00397 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 800,-€ Fond na podporu kultúry národnostných menšín,Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto 13/05/2019 17/07/2019 13/05/2019
6/2019 Licenčná zmluva 0 € Stanislav Diviš 17/07/2019 23/07/2019 17/07/2019
2019 Zmluva o dielo 378,-€ Mgr. David Maťo 15/06/2019 23/07/2019 15/06/2019
1/2019 Darovacia zmluva 1/2019 27600,-€ Peter Rónai 21/06/2019 13/08/2019 21/06/2019
2/2019 Kúpna zmluva 2000,-€ Mgr. Danica Zmetáková 25/07/2019 25/08/2019 25/07/2019
2/2019 Licenčná zmluva 0 € Mgr. Uľjana Zmetáková 25/07/2019 25/08/2019 25/07/2019
3/2019 Licenčná zmluva 0 € Emőke Vargová 26/07/2019 25/08/2019 26/07/2019
8/2019 Licenčná zmluva 0 € Ľubo Stacho 31/07/2019 27/08/2019 31/07/2019
7/2019 Licenčná zmluva 0 € Mgr. Uľjana Zmetáková 25/07/2019 25/08/2019 25/07/2019
5/2019 Licenčná zmluva 0 € László Fehér 21/08/2019 27/08/2019 21/08/2019
3/2019 Kúpna zmluva 2500,-€ Emőke Vargová 26/07/2019 25/08/2019 26/07/2019
4/2019 Kúpna zmluva 1400,-€ Ľubo Stacho 31/07/2019 27/08/2019 31/07/2019
5/2019 Kúpna zmluva 6400,- € Stanislav Diviš 17/07/2019 23/07/2019 17/07/2019
6/2019 Kúpna zmluva 5000,-€ Uľjana Zmetáková 25/07/2019 25/08/2019 25/07/2019
7/2019 Kúpna zmluva 10000,- € László Fehér 21/08/2019 27/08/2019 21/08/2019
Dodatok č.1 k zml.č.19-133-00083 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkovč.19-133-00083 Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré Mesto 25/07/2019 04/11/2019 25/07/2019
7/2019 Zmluva o výpožičke výtvarných diel 0 € Nitrianska galéria, Župné námestie 3, 949 01 Nitra 10/09/2019 04/11/2019 10/09/2019
7/2019 Zmluva o výpožičke výtvarných diel 0 € Galéria mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Františkánske námestie, 815 25 Bratislava 10/09/2019 04/11/2019 10/09/2019
MK-4444/2019/2.1 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu MK SR 1900,-€ Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP č.33, 813 31 Bratislava 23/10/2019 05/11/2019 23/10/2019
1/2019 Zmluva o reštaurovaní 4960,- € Mgr. art. Brigita Hradská 20/11/2019 21/11/2019 20/11/2019
6/2019 Zmluva o výpožičke výtvarných diel 0 € Nitrianska galéria, Župné námestie 3, 949 01 Nitra 13/11/2019 21/11/2019 13/11/2019
7/2019 Zmluva o výpožičke výtvarných diel 0 € Galéria mesta Bratislavy, Mirbachiov palác, Františkárske námestie, 815 25 Bratislava 04/11/2019 21/11/2019 04/11/2019
1/2019 Zmluva o komisionálnom predaji č. 1/2019 6,- € Ing. Juraj Slávik - TP - Copy Center, Hlavné námestie 12, 940 01 Nové Zámky 28/11/2019 29/11/2019 29/11/2019
229/2019 Zmluva o poskytovaní služieb 456,-€ Mgr. Peter Paška, Cyrilometódska 5796/25, 940 02 Nové Zámky 01/12/2019 19/12/2019 01/12/2019
239/2019 Zmluva o dielo 200,- € Ján Tóth 01/12/2019 19/12/2019 01/12/2019
240/2019 Zmluva o dielo 300,- € Mgr. art. Eva Blaškovičová Art.D 09/12/2019 19/12/2019 09/12/2019
250/2019 Zmluva o dielo 900,-€ Ing. András Madarász 11/12/2019 17/04/2020 11/12/2019
OSSK/0236/2019 Zmluva o spolupráci Mesto Nové Zámky, Hlavné nám.10, 94002 Nové Zámky 23/04/2019 18/09/2020 23/04/2019