ČÍSLO ZMLUVY NÁZOV ZMLUVY OBNOS DOKLADU ZMLUVNÁ STRANA PODPÍSANÉ ZVEREJNENÉ PLATNÉ
č.2017ZoS/14 Zmluva o poskytnutí daru 50 € COOP Jednota Nové Zámky, s. d., Hlavné námestie 6, Nové Zámky 23/01/2017 24/01/2017 24/01/2017
1/2017 Zmluva o výpožičke 0 € Hradská Brigita 09/02/2017 10/02/2017 10/02/2017
č. OF/225/201 7 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nové Zámky 500 € Mesto Nové Zámky Hlavné námestie 10 Nové Zámky 08/03/2017 09/03/2017 09/03/2017
č. 17-132-00606 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Fond na podporu umenia 3000 € Fond na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava 06/04/2017 07/04/2017 07/04/2017
050522017 Zmluva o poskytnutí fin.príspevku zo soc. a kult.fondu SOZA 500 € SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 24/04/2017 25/04/2017 25/04/2017
OF/586/2017 Dodatokč.1 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Nové Zámky 500 € Mesto Nové Zámky Hlavné námestie 10 Nové Zámky 22/05/2017 23/05/2017 23/05/2017
Č. MK3451/2017/2.1 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej repupliky 1700 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP č.33, Bratislava 24/05/2017 25/05/2017 25/05/2017
Č.0517_100 Zmluva o poskytnutí grantu Hudobného fondu 700 € Hudobný fond, Medená 29, Bratislava 01/06/2017 02/06/2017 02/06/2017
Č.17-531-01806 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 1500 € Fond na podporu umenia, Cukrová 14, Bratislava 22/06/2017 23/06/2017 23/06/2017
2/2017 Zmluva o výpožičke 101/2017 VIZUÁLNA POÉZIA 0 € Stredoslovenská galéria Banská Bystrica,Dolná ul.8,Banská Bystrica 24/05/2017 25/05/2017 25/05/2017
17-531-01786 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Dovičáková-Byť ženou je... 2000 € Fond na podporu umenia, Cukrová 14 Bratislava 11/07/2017 12/07/2017 12/07/2017
17-531-01793 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Milan Bočkay 2000 € Fond na podporu umenia, Cukrová 14 Bratislava 11/07/2017 12/07/2017 12/07/2017
17-531- 01843 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Rastislav Podoba 1800 € Fond na podporu umenia Cukrová 14 Bratislava 06/07/2017 07/07/2017 07/07/2017
17-531-01789 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Lajos KassákRe/Konštrukcia 2900 € Fond na podporu umenia Cukrová 14 Bratislava 11/07/2017 12/07/2017 12/07/2017
17-531-01825 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov PERTU N 12 4000 € Fond na podporu umenia Cukrová 14 Bratislava 11/07/2017 12/07/2017 12/07/2017
17-5432-03612 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Vybavenie priestorov galérie klimatizáciou 18000 € Fond na podporu umenia Cukrová 14 Bratislava 31/08/2017 01/09/2017 01/09/2017
3/2017 Zmluva o výpožičke podľa zoznamu pre účely expozície výstavy:Československý koncept 70. rokov 0 € Fait Gallery, a.s. Hlinky 49/126 Brno 21/09/2017 22/09/2017 22/09/2017
4/2017 Zmluva o výpožičke podľa zoznamu pre účely reštaurovania 0 € Vladimír Zálesnák Dolná 128/37 Zohor 24/07/2017 25/07/2017 25/07/2017
5/2017 Zmluva o výpožičke podľa zoznamu pre účely reštaurovania 0 € Hradská Brigita Jantárová 42 Bratislava 20/09/2017 21/09/2017 21/09/2017
6/2017 Zmluva o výpožičke podľa zoznamu pre účely výstavy 0 € Východoslovenské múzeum v Košiciach Námestie Maratónu Mieru 2 Košice 21/09/2017 22/09/2017 22/09/2017
17-541-03620 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Reštaurovanie historického nábytku 7000 € Fond na podporu umenia Cukrová 14 Bratislava 31/08/2017 01/09/2017 01/09/2017
17-541-03613 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Reštaurovanie grafiky a kresby 2950 € Fond na podporu umenia Cukrová 14 Bratislava 31/08/2017 01/09/2017 01/09/2017
17-532-03720 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Akvizícia:Šlabikár-Eva Cisárová Mináriková 2850 € Fond na podporu umenia Cukrová 14 Bratislava 31/08/2017 01/09/2017 01/09/2017
17-532-03728 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Akvizícia:Igor Minárik:26.9.–28.11.2012 1000 € Fond na podporu umenia Cukrová 14 Bratislava 31/08/2017 01/09/2017 01/09/2017
17-532-04363 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Akvizícia:Vladimír Kordoš – Posun artefaktu na tému „Dotyk“ 2905 € Fond na podporu umenia Cukrová 14 Bratislava 31/08/2017 01/09/2017 01/09/2017
17-532-04483 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Akvizícia:“János Fajó:Kruh II. 9000 € Fond na podporu umenia Cukrová 14 Bratislava 31/08/2017 01/09/2017 01/09/2017
17-532-03725 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Akvizícia:Igor Minárik:20.10. – 7.11.2009 1000 € Fond na podporu umenia Cukrová 14 Bratislava 31/08/2017 01/09/2017 01/09/2017
7/2017 Zmluva o výpožičke podľa zoznamu pre účely účely expozície výstavy 0 € Východoslovenská galéria 25/09/2017 26/09/2017 26/09/2017
9/2017 license agreement č.9/2017 0,-€ Rastislav Podoba, Moyzesova 162/21, 956 31 Krušovce - Dolné Chlebany 12/12/2017 12/12/2017 12/12/2017
4/2017 Deed of gift n.4/2017 600,- € Rastislav Podoba,Moyzesova 162/21, 956 31 Krušovce - Dolné Chlebany 12/12/2017 12/12/2017 12/12/2017
10/2017 License Agreement č.10/2017 0,-€ Marián Mudroch, Podtatranského 3, 811 06 Bratislava 18/12/2017 18/12/2017 18/12/2017
5/2017 Deed of gift n.5/2017 8000,-€ Marián Mudroch ,Podtatranského 3, 811 06 Bratislava 12/12/2017 12/12/2017 12/12/2017
272/2017 Deed of gift n.272/2017 0,- € RK & eco s. r. o.,M. Waltariho 7, Piešťany 921 01 15/11/2017 15/11/2017 15/11/2017
2/2017 Deed of gift n.2/2017 1400,- € Jana Machatová, Keltská 11, 900 31 Stupava 12/12/2017 12/12/2017 12/12/2017
1/2017 Deed of gift n.1/2017 1500,-€ Peter Machata, Keltská 11, 900 31 Stupava 12/12/2017 12/12/2017 12/12/2017
6/2017 License Agreement č.6/2017 0,- € Peter Machata, Keltská 11, 900 31 Stupava 12/12/2017 12/12/2017 12/12/2017
7/2017 License Agreement č.7/2017 0,- € Jana Machatová, Keltská 11, 900 31 Stupava 12/12/2017 12/12/2017 12/12/2017
71 - 003/2017 Contract for work 71 - 003/201 18 106,08-€ COM - CLIMA, s. r. o, ul. Á. Jedlíka 4554, 945 01 Komárno 29/11/2017 29/11/2017 29/11/2017
8/2017 Zmluva o výpožičke výtvarných diel 0,-€ Altdorferné, Tatabányai Múzeum, Szent Borbála tér 1, 2800 Tatabánya 30/10/2017 30/11/2017 30/10/2017
2017GUEZ Zmluva o službách v rámci internetového servera Muzeum.SK 0,-€ Ing. Milan Šoka, Švermova 11/09/2017 11/09/2017 11/09/2017
VP/17/33022/002 Hromadná licenčná zmluva s dodatkom 0,-€ SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam,Rastiaslavova 3, 821 08 Bratislava 26/09/2017 26/09/2017 26/09/2017
9/2017 Zmluva o výpožičke výtvarných diel 0,-€ Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, Palackého 27, 91101 Trenčín 11/11/2017 07/11/2017 07/11/2017
1/2017 Kúpna zmluva a licenčná zmluva 3000,-€ Doc. Eva Cisárová Mináriková akad. mal. Mudroňová 13, 811 01 Bratislava 14/11/2017 14/11/2017 14/11/2017
2/2017 Kúpna zmluva a licenčná zmluva 1100,-€ Akad. Mal. Igor Minárik, Mudroňová 13 81101 Bratislava 14/11/2017 14/11/2017 14/11/2017
3/2017 Kúpna zmluva a licenčná zmluva 1100,- € Akad. Mal. Igor Minárik, Mudroňová 13, 14/11/2017 14/11/2017 14/11/2017
4/2017 Kúpna zmluva a licenčná zmluva 9500,- € János Fajó, Kövér Lajos u. 50, 1149 Budapest 14/11/2017 14/11/2017 14/11/2017
5/2017 Kúpna zmluva a licenčná zmluva 3200,-€ Akad. Soch. Vladimír Kordoš, Pribišová 31, 841 05 Bratislava 11/11/2017 11/11/2017 11/11/2017
15/2017 Kúpna zmluva a licenčná zmluva 251,- € Ivan Šiller, Lehotského 2, 811 05 Bratislava 29/09/2017 29/09/2017 29/09/2017
3/2017 Darovacia a licenčná zmluva 3/2017 340,-€ Miriama Schniererová, Vinohradnícka 1, 941 10 Tvrdošovce 12/12/2017 17/12/2017 17/12/2017
Kolektívna zmluva 2017 Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch, Björnsonova 1, 940 56 Nové Zámky 01/12/2016 01/01/2017 01/01/2017
180 Zmluva o reštaurovaní 3310,- € Mgr. art. Brigita Hradská, Jantárová 42, 851 10 Bratislava 04/09/2017 05/09/2017 05/09/2017
4/2017 Zmluva o výpožičke podľa zoznamu pre účely reštaurovania 0,- € ZAPA EV s.r.o., Vladimír Zálesňák, Dolná 128/37, 950 51 Zohor 24/07/2017 24/07/2017 24/07/2017