ČÍSLO ZMLUVY NÁZOV ZMLUVY OBNOS DOKLADU ZMLUVNÁ STRANA PODPÍSANÉ ZVEREJNENÉ PLATNÉ
20-531-02043 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 3000,-€ Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto 04/03/2020 01/04/2020 04/03/2020 - 31/12/2020
20-531-02040 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 3500,-€ Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto 04/03/2020 01/04/2020 04/03/2020 - 31/12/2020
20-531-02034 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 2000,-€ Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto 04/03/2020 01/04/2020 04/03/2020 - 31/12/2020
32-007/2020 Zmluva na dodanie tovaru 42 423,84 € CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o., Suchý Jarok 18, 066 01 Humenné 10/03/2020 02/04/2020 10/03/2020 - 10/08/2020
20-531-02042 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 2000,-€ Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré Mesto 16/04/2020 21/05/2020 16/04/2020 - 31/12/2020
54 - 002 /2020 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku zo sociálneho a kultúrneho fondu SOZA na významné projekty 200,- € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 01/06/2020 04/06/2020 01/06/2020 - 31/12/2020
20 - 532 - 02246 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 4050,-€ Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré Mesto 14/05/2020 16/06/2020 14/05/2020 - 31/12/2020
20 - 532 - 02247 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 4500,-€ Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré Mesto 14/05/2020 16/06/2020 14/05/2020 - 31/12/2020
20 - 532 - 02248 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 3150,-€ Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré Mesto 14/05/2020 16/06/2020 14/05/2020 - 31/12/2020
20 - 532 - 02281 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 4500,-€ Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré Mesto 14/05/2020 16/06/2020 14/05/2020 - 31/12/2020
20 - 532 - 02282 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 3300,-€ Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré Mesto 14/05/2020 16/06/2020 14/05/2020 - 31/12/2020
20 - 532 - 02284 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 1170,-€ Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré Mesto 14/05/2020 16/06/2020 14/05/2020 - 31/12/2020
0520_17 Zmluva o poskytnutí grantu 500,- € Hudobný fond, Medená 29, 811 02 Bratislava 30/06/2020 15/07/2020 30/06/2020
MK-3121/2020/3.2 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu MK SR Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1 13/07/2020 20/07/2020 13/07/2020
1/2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkovč.20-531-02042 Fond na podporu umenia , Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré Mesto 10/07/2020 21/07/2020 10/07/2020
1/2020 Kúpna zmluva 4 500,- € Gandy Gallery /v zastúpení Nadine Gandy/ 23/07/2020 24/07/2020 23/07/2020
1/2020 Licenčná zmluva 0 € Rastislav Podhorský 03/07/2020 24/07/2020 03/07/2020
2/2020 Kúpna zmluva 1 300,- € Pavol Breier 06/07/2020 24/07/2020 06/07/2020
2/2020 Licenčná zmluva 0 € Pavol Breier 06/07/2020 24/07/2020 06/07/2020
3/2020 Kúpna zmluva 3 700,- € Mária Balážová 08/07/2020 24/07/2020 08/07/2020
3/2020 Licenčná zmluva 0 € Mária Balážová 08/07/2020 24/07/2020 08/07/2020
4/2020 Kúpna zmluva 5 000,- € Ľudmila Melišová 20/07/2020 24/07/2020 20/07/2020
4/2020 Licenčná zmluva 0 € Ľudmila Melišová 20/07/2020 24/07/2020 20/07/2020
5/2020 Kúpna zmluva 8 500,- € acb Galéria, Trance Balance kft. 15/07/2020 24/07/2020 15/07/2020
5/2020 Licenčná zmluva 0 € Endre Tót 20/07/2020 24/07/2020 20/07/2020
6/2020 Kúpna zmluva č.6/2020 16000,- € František Dúbravec 24/08/2020 25/08/2020 24/08/2020
6/2020 Licenčná zmluva č. 6/2020 0,- € Uľjana Zmetáková 20/08/2020 25/08/2020 20/08/2020
202048 Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu v CI 200,- € Jozef Čurilla 20/08/2020 26/08/2020 20/08/2020
Dodatok č.1 k zml. OSSK02362019 Dodatok č.1 k zmluve č.OSSK/0236/2019 1370,- € Mesto Nové Zámky, Hlavné nám. 10, 940 02 Nové Zámky 07/08/2020 18/09/2020 07/08/2020
20 - 110 - 00273 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedko 1500,-€ Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré Mesto 30/07/2020 01/10/2020 30/07/2020
20 - 342 - 01481 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 2896,- € Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré Mesto 30/07/2020 01/10/2020 30/07/2020
1/2020 Zmluva o reštaurovaní 5450,- € Brigita Hradská 08/09/2020 06/10/2020 08/09/2020
1/2020 Zmluva o výpožičke 0 € Brigita Hradská 09/09/2020 06/10/2020 09/09/2020
MK-4719/2020-423 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu MK SR na rok 2020 1100,-€ Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1 12/10/2020 15/10/2020 12/10/2020
2/2020 Zmluva o reštaurovaní 2000,-€ Mgr. art. Barbara Mikuláš Burianová 16/10/2020 20/10/2020 16/10/2020
3/2020 Zmluva o výpožičke 0 € Barbara Mikuláš Burianová 16/10/2020 20/10/2020 16/10/2020
202048 Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu v CI 200,- € Joma Travel,s.r.o., Záhradnícka 2473/1A, 038 61 Vrútky 20/08/2020 17/09/2020
121 - 001/2020 Zmluva o obchodnej spolupráci a poskytovaní služieb 169,-€ SVOP spol., s.r.o., Pod rovnicami 2, 841 04 Bratislava 04/10/2020 29/11/2020 04/10/2020
152/2020 Zmluva o dielo 300,- € Ján Tóth 03/12/2020 05/01/2021 03/12/2020
1/2020 Dodatok č.1 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, Bratislava 14/12/2020 05/01/2021 14/12/2020
264/2021 Zmluva o poskytovaní služieb 464,-€ Mgr.Peter Paška 30/12/2020 31/12/2020