PROJEKT-1/Rita Koszorús – Túžba včerajška

Termín výstavy: 20. máj – 26. jún 2021

Kurátor: Kati M. Decsi 

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch uvádza v roku 2021 pilotný ročník
PROJEKTU – 1. Projekt je novou platformou na prezentáciu umenia a jej „ presahov” v pivničných priestoroch galérie. Prinesie výstavy z rôznych oblastí, ktoré predstavia site - specific inštalácie nielen malieb, kresieb, sôch, ale napr. aj typografie, alebo rôznych intermediálnych projektov. Výstava Rita Koszorús - Túžba včerajška odštartuje I. ročník PROJEKTU –1.

Mgr. Art Rita Koszorús (1989)
Študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u prof. Róberta Jančoviča a u prof.
Daniela Fischera. V roku 2013 absolvovala študijný pobyt na Akadémii krásnych umení v Budapešti (prof. Imre Bukta, Kiss Péter). Po rokoch štúdia absolvovala tvorivé rezidenčné pobyty v Budapešti, Slovinsku, v Paríži a Berlíne. Vystavovala individuálne v Bratislave, Trnave, Nitre, Liptovskom Mikuláši, Zlíne, Budapešti. Zúčastnila sa mnohých kolektívnych výstav doma i v zahraničí. Zaoberá sa maľbou, kresbou, kolážou, tvorbou objektov, konceptuálnou tvorbou. Žije a tvorí v Bratislave.

Výstava Túžba včerajška predstavuje voľné pokračovanie jej aktuálneho umeleckého programu. Spracuváva pojem nostalgie. Skúma existenciu kolektívneho pocitu, univerzálneho zážitku. Súčasťou výstavy bude „priestorová koláž”, tentokrát s využitím nového materiálového prvku koberca. Koberce evokujú „mäkké bezpečie domova”, miesto, kde sa dá uniknúť pred svetom a len tak sa hrať. Prvky priestorovej koláže sa voľne prelínajú s fragmentmi z maliarskych diel, ktoré budú súčasťou celej site - specific inštalácie. Okrem inštalácie môžeme na výstave vidieť tiež jej maľby.

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.