Intervencie 2020 archív

V tomto roku uplynie 40 rokov od sprístupnenia Stálej expozície európskeho umenia 16. – 20. storočia Galérie umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch – z diel darovaných Ernestom Zmetákom a  Danicou Zmetákovou. Jubileum veľkolepého gesta donátorov si po celý rok pripomíname sériou INTERVENCIÍ. V rámci tejto udalosti pravidelne inštalujeme jedno dielo zo zbierok galérie do stálej expozície. Našim cieľom je ozvláštniť expozíciu a preveriť dialóg starého a súčasného umenia.

Koncepcia: Helena Markusková