Stála expozícia

Prvá stála expozícia bola inštalovaná v roku 1980 v budove Mestského úradu. V troch sálach na druhom poschodí vznikli podľa koncepcie Ernesta Zmetáka a Ladislava Saučina tri väčšie okruhy, zahŕňajúce: staré európske umenie, slovenské a české umenie 19. – 20. storočia a maďarské umenie 19. – 20. storočia. Vyše dvadsaťročné pôsobenie v provizórnych podmienkach sa skončilo v roku 2002, keď riaditeľka galérie Magdaléna Klobučníková získala budovu bývalého Obchodného grémia (1937). V rekonštruovaných priestoroch bola otvorená v roku 2004 nová expozícia. Aktuálna expozícia nadväzuje na štruktúru predošlých, zachováva pritom jej otvorený prístup, zdôrazňujúci jej „zberateľský charakter“. Predstavuje výber z kvalitatívne vyhranenej zberateľskej činnosti Ernesta Zmetáka a Danice Zmetákovej. Posúva dôraz na európske umenie 18. storočia, jadro ktorého tvoria diela barokových majstrov (Giovanni Battista Piazzetta, Francesco Tironi, Paul Troger, Johann Jäger, Jacob Kohl). K jej najcelistvejším častiam patrí maďarské umenie 19. – 20. storočia s viacerými ťažiskovými dielami klasikov (Miklós Barabás, Antal Ligeti, János Kmetty, Vilmos Aba-Novák, István Szőnyi, József Egry, Aurél Bernáth). Pozoruhodný súbor tvorí slovenské umenie 19. – 20. storočia, v ktorom sú zastúpené diela mnohých významných osobností domácej výtvarnej kultúry (Ladislav Mednyászky, Martin Benka, Anton Jaszusch, Miloš Alexander Bazovský, Janko Alexy, Ján Mudroch, Cyprián Majerník, Milan Paštéka, Milan Laluha). V 80. rokoch 20. storočia Ernest Zmeták zbierku pravidelne dopĺňal novými dielami. Posledným dielom, ktoré daroval v roku 1994, bolo dielo Ľudovíta Hološku.