Kassák Lajos Állandó Kiállítás

A Kassák Lajos Állandó Kiállítás, a művész özvegye, Kassák Klára ajándéka alapján jött létre 1986-ban. A Művészeti Galéria Városháza épületében levő egykori helyiségében 32 képzőművészeti alkotást, valamint Kassák Lajos irodalmi munkásságát és művészeti- szervezői aktivitásait érzékeltető gazdag dokumentációs anyagot mutatta be. A Művészeti Galéria újonnan szerzett épületének rekonstrukciója után, 2004 -ben került sor a Kassák Lajos Állandó Kiállítás reinstallálására. Az aktualizált koncepció a hangsúlyt a képzőművészeti munkásságra és az avantgárd alkotó mítoszára helyezte, egyben annak a kortárs művészek műveiben keltett visszajelzéseire. A kiállítás súlypontját az 1940 - 1965 -ös évekből származó művek alkotják, utalva az 1921 - 1922-es évekre. Ekkor párhuzamosan születtek realista és absztrakt művek. A művészeti életben való, rövid ideig tartó részvétel után, Kassák a belső emigrációt választotta. Hatott rá a környezet, de nem vált valóságot hűen másoló festővé. Vizionárius maradt, aki ösztönösen architekturális rendet adott a formáknak.

1954-től Budapetsen élt. Festészetében folytatódtak a lirizáló tendenciák. Absztrakt műveit korai képarchitektúrái folytatásának tartotta, de harciasság helyett, már meditatív pátosz és a mulandóság tudata árad belőlük.

A 60-as évek elején, külföldön, felélénkült az érdeklődés munkássága iránt. Korai és újabb műveit tartalmazó grafikai albumok jelentek meg. A 60- as években, kollázs-művészete is új dimenziókkal gazdagodott. Ötletesen egyesítette a konstruktív montázs-technikát a szürreális képiséggel.

A dokumentumok csak szimbolikusan vannak jelen. Életútjának fontosabb állomásait jelzik. Utalnak Kassák szülővárosához való viszonyára, szerkesztői tevékenységére, bemutatják művészeti moozgalmak vezéreként, a Képarchitektúra - manifesztum szerzőjeként (1921). Irodalmi munkásságára kulcsfontosságú önéletrajzi regénye, az Egy ember élete (1927) emlékeztet.

Kassák munkássága nemzedékekre hatott. Erős visszhangra lelt azoknak a művészeknek a körében, akik programszerűen hangsúlyozzák az alkotás szabadságát és a művészet aktualitását. a kassák jubileumok a tiszteletadás kifejezésének impulzusai lettek. A belőlük készült válogatás a rezonanciák sokféleségét mutatja. Csehszlovák környezetben, az első hommage-akciókat, egymástól függetlenül Juraj Meliš és Juhász R. József indították 1987-ben.