GÉZA KUKÁN – NA DRUHEJ STRANE

Termín výstavy : 10. 12. 2015 – 23. 1. 2016
Miesto výstavy : Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch
Kurátor: Helena Markusková
Samostatná výstava novozámockého rodáka Gézu Kukána (1890 – 1936),
ktorý vošiel do povedomia, ako maliar baníckych motívov a predstaviteľ
medzivojnovej akademickej maľby predstaví doteraz najrozsiahlejší výber z jeho
tvorby zo zbierok slovenských galérií, maďarských múzeí a súkromných majiteľov.
Hoci v Galérii umenia v Nových Zámkoch mal už niekoľko výstav (1982 – s Jánom
Thainom, 1995 – s Teodorom Jánoskom a Jánom Thainom), ide o prvú monograficky
dôkladnejšie spracovanú výstavu, ktorá sa opiera o interpretáciu diel a nových
akvizícií zo zbierok galérie a výskumu umelcovej pozostalosti.