IMRE BUKTA – JA A DEDINA

Termín: 8. 9. 2016 – 15. 10. 2016

Samostatná výstava Imreho Buktu (1952) nadväzuje na dlhodobý program galérie, v ktorom pravidelne predstavuje tvorbu významných osobností maďarského umenia. Okrem klasikov ranej moderny, ide o ťažiskové postavy progresívnych tendencií druhej polovice 20. storočia a súčasnej scény. Patrí k nim aj Imre Bukta, ktorý často reprezentuje maďarské výtvarné umenie na medzinárodnej výtvarnej scéne, medzi inými aj na Bienále v Benátkach (1988, 1999). Je dobre známy aj na Slovensku. Jeho diela sa objavili na Bienále maľby v Košiciach v roku 1989. Ako performer vystúpil na festivaloch intermediálneho umenia v Nových Zámkoch v rokoch 1989 a 1992, organizovaných skupinou STUDIO ERTÉ. V roku 2013 sa zúčastnil trojvýstavy s názvom „Minútové romány“ spolu s Ľubomírom Ďurčekom a Jiřím Kovandom v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici – ktorá mapovala privátne formy akčného umenia počas totalitného režimu. Teraz sa prvýkrát naskytla možnosť vidieť väčší výber z výtvarnej tvorby umelca.