Projekt-1/Erika Szőke

Kurátor: Kati M. Decsi

Trvanie výstavy: 30. novembra 2023 – 3. februára 2024

Projekt-1 je platformou na prezentáciu umenia a jej presahov, v pivničných priestoroch galérie. Prináša výstavy z rôznych oblastí, ktoré predstavia site specific inštalácie nielen malieb, kresieb, sôch, ale napr. aj typografie alebo rôznych intermediálnych projektov.V roku 2023 sa v rámci Projektu -1 predstaví ERIKA SZŐKE vizuálna umelkyňa, fotografka. Výstava predstaví výber z jej tvorby z posledných rokov.

Charakteristickou črtou v autorkinej tvorbe je prikláňanie sa k experimentálnym postupom (experimentovanie s klasickými technikami a vytváranie vlastných autorských techník), procesuálnosť, používanie prírodných materiálov. Fúziou tejto mnohotvárnosti vznikajú diela na rozhraní klasickej fotografie, videa, netradičných grafických techník, objektu a inštalácie.

Hlavnými témami, ktoré autorka spracováva sú otázky pamäte, vzťahy, životné prostredie a taktiež samotný experiment s materiálom a postupmi, ktoré využíva pri tvorbe. Diela sú zhmotnenými analýzami vzťahov, či už ide o rodinné vzťahy (performancia CVIČENIE RODIČOV S DEŤMI 2020, fotografie Odraz vychádzajúceho slnka I., II., 2019), vzťahy človeka s jeho okolím a s prírodou počas zámerného uvedomovania si vlastnej existencie (Juhovýchodný vietor, 2020) alebo prírodné, procesy a javy, kde sa objaví mycélium a pôda, ako metafora vzájomného “prepojenia” (1000g, objekt, 2023).

Práca Eriky Szőke predstavuje umeleckú prax, ktorá vytvára aktívny vzťah so životným prostredím. V jej diele s názvom Mŕtva rieka spracováva tému prírodných zdrojov energie (používa energiu získanú z kvasu ako hlavný zdroj). Dielo poukazuje na ľudskú ľahostajnosť a ekologické katastrofy, ktoré sa v súčasnosti odohrávajú. Na začiatku tvorivého procesu a aj počas celého vzniku sú jej diela inšpirované prírodnými javmi (biologickými, fyzikálnymi, chemickými...). Vznikajú tak práce, ktoré presahujú hranice umeleckého experimentu a poskytujú informácie o už spomínaných prírodných javoch.

Téma pamäte sa objaví u nej ako snaha o oživenie spomienok na starého rodiča (Dych I., 2018), alebo ako upozornenie na vyhynuté rastliny, ktoré sa snaží obrazne znovu “zasadiť” použitím pôdotlače (cyklus Revitalizácia, 2022). Spoločnými znakmi pre jej prácu sú tiež efemérnosť a poetickosť.

Fotografia je pre ňu dominantné médium. Nerobí len pokusy pri používaní nezvyčajných materiálov, ale experimentuje so zostrojením vlastných kamier (viacdierková rotačná kamera) a strojov (Vždyzelený orechový list, termogram 2020/21). Súčasťou výstavy bude aj vznik termogramu expozície.
 


Erika SZŐKE /Vysokoškolské štúdium absolvovala na Katedre výtvarnej tvorby a výchovy Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Jej diela boli vystavené na mnohých samostatných aj skupinových výstavách na Slovensku a v zahraničí. Pravidelne sa zúčastňuje na umeleckých sympóziách a rezidenciách. Žije a tvorí v obci Veľký Kýr.

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.