Pézman Andrea – Három állomás

Pézman Andrea (1975) vizuális művész és grafikus, a kortárs szlovákiai grafika
középgenerációjához tartozik. Munkásságában a médiummal és anyaggal folyó kísérletezés,
egyaránt szembesül és szimbiózisban él a hagyományos grafikai technikákkal. Mindez nem
elsődleges célként valósul meg, hanem másodlagosan, a domináns művészeti törekvés
hátterén. Művei törékeny szépségű poetikával, kifinomult formákkal és konceptuális háttérrel
rendelkeznek, ami látszólag szembeállítja őt a kortárs szlovák grafika expresszívebb és
narratívabb vonulataival. A Három állomás című kiállítás, retrospektív válogatásban Pézman
Andrea három korszakát mutatja be. A látogató beléphet a művész tér-időbeli alkotó
gondolkodásmódjába – minél feljebb halad a galéria szintjein, annál nagyobb mélységekhez
ér el a múltban. A legrégibb kiállított művek közé tartoznak a Bird Flying (2001), a
Kommunikáció (2003) és a KÓD-ex (2005), művészkönyvek.
A kiállítás központi darabja, a Reggelente... című új ciklus. 2020-ban keletkezett, egy
improvizált home-office keretében, amikor a művész nem juthatott el műtermébe.
Technológiáját, anyagát és kifjezési eszközét tekintve, az eddigitől eltérő, másféle irányt
követ. Hiányzik a nyomtatás, a matrica és lenyomat grafikai elve. A művek az alapra felvitt
fényérzékeny réteg exponálásával keletkeztek, ezáltal mindegyikük egyedi,
megismételhetetlen unikum. A nagyformátumú és kisebb művek cianotípia technikával
készültek, amit egy performansz videóprojekciója egészíti ki (Búcsú édesapámtól, 2020).