Fehér László

A kiállítás időpontja: 2020. szeptember 3. – október 17. 
Helyszíne: Ernest Zmeták Művészeti Galéria, Érsekújvár
Kurátor: Helena Markusková 

A nemzetközi színtér kiemelkedő egyéniségét, Fehér Lászlót (1953), a létezés alapvető kérdései foglalkoztatják. Fotóalapú festészetében továbbgondolja eredeti szemléletű alkotóprogramját,  melyben a valóságkép definiálása és a szuggesztív színbeliség válik fontossá. A művész minden korszakában másképp artikulálja a valóságot – hol kiüresedését hangsúlyozza, vagy esszenciális mozzanatait – hol készen talált transzformált valóságként mutatja be – vagy irreális vanitasként s mementóként. Műveiben a közép-európai térség mozgalmas múltjáról vall.     
     Az érsekújvári Ernest Zmeták Művészeti Galériában bemutatásra kerülő kiállítás központi témája az emlékezet. Kerettémaként végigvezet Fehér László munkásságán, fotórealista festészetébe eleve kódolva van. Műveiben családi és idegen archívumokból, valamint saját felvételeiből merít. A lét helyzeteit átlényegítő műveiben folyamatosan az emlékezet és a maradandóság problémáját járja körül. Többszólamú egyetemes festészetében metaforikus emlékművet állít a személyes történelemnek és korának – aktivizálja a nemzedékeken átívelő emlékezetet.
       Jelenlegi kiállítása válogatás az elmúlt évek (2016 – 2020) festményeiből és papírmunkáiból.  Három színkorszaka: a rózsaszín, fekete-fehér és szürke munkáit mutatja be. Nagyméretű festményein kívül papírmunkái, tussal kombinált ceruzarajzai valamint gouache-jai láthatók. Családja és kora története mellett, szerepelnek a művészettörténetre, aktuális tendenciákra és saját munkásságára utaló reflexiók.
Tovább él a zsidóság múltja, a holokauszt örökségének és a totalitárius dikatatúra témáinak feldolgozása. Hangsúlyosan jelen vannak a rendszerváltást követő értékválságra, az emlékezet viszonylagosságára rámutató művek. Önálló vonulatot alkotó önvizsgáló önarcképeit, egyik kiemelkedő alkotása reprezentálja (Önarckép, 2013), melynek pasztell-változata a Galleria degli Uffizi világhírű önarckép gyűjteményébe került. Évtizedek óta épített művésztársainak galériáját Kemény György portréja (2017) képviseli. Fehér László nagy formátumú, nagy méretekben gondolkodó festőművész. A megismerés, átértékelés és megújulás körforgásában, átértelmezi saját motívumait (a víz, árnyék, tükröződés archetipikus motívumait). Legfrissebb műveiben, a „karantén-képekben“ a jelenlegi rendkívüli helyzet tükröződik. A kényszerű izoláció és bezártság érzései mellett, elementáris erővel nyilvánul meg munkásságának egyik vezérmotívuma – a szabadság veszélyeztetése. 
       Fehér László kiállítása az Ernest Zmeták Művészeti Galériában, a művész jelenlegi korszakából készült idáig legterjedelmesebb válogatás Szlovákiában. Egyúttal a Légújvár, a kultúra városa 2020 című projekt egyik legjelentősebb eseménye.