Ľudovít Hološka - Elmerülve a festészetben

2020. 12. 3. – 2021. 1. 30.
Kurátor: HELENA MARKUSKOVÁ

 Ľudovít Hološka (1943), a pozsonyi Iparművészeti Iskolán tanult (1958 – 1962). Találkozott még a frissen érkező Rudolf Filával (1961), akinek nézetei döntő hatással voltak rá. A Képzőművészeti Főiskolán az előkészítő festészeti osztályban Ladislav Čemickýhez került (1962 – 1964), majd a portéfestő és kompozíciós osztályt vezető Ján Mudrochhoz (1964 – 1968). A vele való találkozásnak meghatározó szerepe volt szemlélete és hozzáállása kialakulásában. Útravalóul azt kapta, hogy a festő egész lényével alkot – miközben munkáját távolságtartással szemléli. 

       Tanulmányai alatt, a szlovák művészetben megújulási folyamatok zajlottak le. A leendő festő megismerkedett a művészeti hagyományokkal és az aktuális irányzatokkal,  saját nyelvét és példaképeit kereste, ismerkedett a tereppel. Fontos volt számára Miloš Alexander Bazovský és a Galanda csoport példája – akik a hazai hagyományokat igyekeztek egyesíteni a  nemzetközi modernizmus vívmányaival, a saját tapasztalataikból eredő hitelességgel.

A 70-80-as évek fordulóján kapcsolatba került a nemhivatalos színtér művészeivel. Kiállításokat látogatott, Prágában és Budapesten. 1980. májusában nyugat-európai tanulmányúton járt, melynek során meglátogatta a művészettörténet és kortárs művészet kulcsfontosságú helyszíneit: Nürnberget, Würzburgot, Kölnt, Brüsszellt, Antwerpent, Amszerdamot, Haarlemet, Páriszt, Reimest, Münchent és Bécset. A látottakat tárgyilagosan összegezte.

A pozsonyi Képzőművészeti Főiskolára már érett, többéves tapasztalatokkal rendelkező művészként érkezett (1988 – 2008) – egyben tudásvággyal teli szkeptikusként. Élete és művészete szorosan összefonódik a művészettel, valamint a művészet történetével. Akárcsak a témáihoz való szüntelen visszatérésekkel, azok újrafelfedezésével, teherbírásuk vizsgálatával, vagy átértelmezésével.

Munkássága a művészettel és saját műveivel folytatott folyamatos párbeszédnek tűnik, melynek során újra feldolgozza témáit, motívumait és eljárásait – mindig más szempontokból látva.