Jana Machatová a Peter Machata - Súkromné expedície

Tvorivé dielne tematicky naväzujú na výstavu Jany Machatovej a Petra Machatu - Súkromné expedície.