Jana Machatová a Peter Machata - Súkromné expedície - creative workshop