Výročie Ernesta Zmetáka

13. mája si pripomíname 15. výročie úmrtia Ernesta Zmetáka