Info pre vystavujúcich

Galéria umenia Ernesta Zmetáka ponúka každý rok výtvarníkom možnosť vystavovať vo svojich priestoroch. 

Uzávierka prihlášok na výstavy je každoročne 31. júla, s následným predstavením projektov Galerijnej rade. Galerijná rada GUNZ z prijatých projektov vybrané odporučí do nasledovného výstavného roku. Ponuku projektov /vyplnený formulár „Prihláška na výstavu“/ prijímame poštou na adrese: Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch, Björnsonova 1, 940 56  Nové Zámky, príp. elektronicky na tento e-mail.