Viac spolu

tvorivé dielne pre rodiny

Príďte stráviť príjemné dopoludnie v galérii s celou rodinou. Dielne sú určené pre spoločnú tvorbu 3 generácií, rodín.

Termíny: 25. 3. /22.4. /17.6. / 22.7.

9:30 - 11:30
Vstupné: deti 1 €, dospelí 2 €, rodinné 4 €

Kontakt: pedagog@gueznz.eu, tel: 0949 729 897