Namaľuj si báseň

Experimentálne výtvarné tvorivé dielne sú určené pre školopovinné deti a ľudí zo sociálnych zariadení, pre osoby so zdravotným postihnutím a pre inak znevýhodnené skupiny obyvateľstva.

Tvorivé dielne prebiehajú v mesiacoch november a december 2020, online.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.