Poď do galérie

Rodinné programy Viac spolu a Piccolo sú síce nateraz pozastavené, avšak pripravili sme si pre vás pracovný list, ktorý si budete môcť  dotvoriť v pohodlí domova.
Vyfarbite si malebnú scénu príjemného nedeľného odpočinku podľa diela Nedeľné odpoludnie pri Neapoli od Ferenca Balassa či Zátišie s bielou myškou od Neznámeho maliara podľa Ernesta Fridricha Kamaufa, preskúmajte koľko má galéria poschodí a zaznamenajte si, čo všetko môže byť v rôznych výstavných priestoroch galérie! Keďže je galéria zatvorená potrebné informácie k výstavám nájdete tu na stránke. Prajeme Vám príjemné skúmanie, vyfarbovanie...