Rodinné striebro

lektorský výklad a tvorivé dielne

 

Výstava potrvá do 25. januára 2020

Pre skupiny je potrebné sa vopred prihlásiť.
Kontakt: pedagog@galerianz.eu, tel. 0905 822 389