Namaľuj hudbu zhudobni maľbu 2

Experimentálne, hudobno-výchovné tvorivé dielne sú určené pre školopovinné deti a ľudí zo sociálnzch zariadení, pre osoby so zdravotným postihnutím a pre inak znevýhodnené skupiny. Termíny:

19. - 21. november 2019

9. - 11. december 2019

Vstup voľný.

Pre skupiny je potrebné vopred sa prihlásiť.

 

Projekt realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.