Ahoj umenie

letný tábor pre deti

5.8. – 9.8. 2019

9.00 – 10.00 – interaktívny lektorský výklad

10.00 – 11.30 – tvorivé dielne

Vstupné: 10 € (5 dní), 2,50 € (1 deň)

Tábor je určený pre deti od 5-14 rokov.

letný tábor pre deti v maďarskom jazyku

12.8. – 16.8. 2019