Namaľuj si výstavu

Tvorivé dielne sú určené pre školopovinné deti a mládež zo sociálnych zariadení, pre osoby so zdravotným postihnutím a pre inak znevýhodnené skupiny obyvateľstva v mesiacoch máj-október 2019.

Pre skupiny je potrebné sa vopred prihlásiť.
Kontakt: pedagog@galerianz.eu, tel. 0905 822 389

Projekt realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky