Študentské roky Ernesta Zmetáka

lektorský výklad a tvorivé dielne

 

Výstava potrvá do 11. mája 2019

Pre skupiny je potrebné sa vopred prihlásiť.
Kontakt: pedagog@galerianz.eu, tel. 0905 822 389