Jarný kurz kreslenia

V apríli otvárame jarný kurz kreslenia

 

Počas kurzu sa naučíme základy kompozície a perspektívy, tieňovanie, zachytenie štruktúry materiálu a i.

16.4.

17.4.

24.4.

25.4.

16:30 - 18:30

Na kurz je potrebné sa vopred prihlásiť.
Minimálny počet účastníkov je 5.
tel: 0905 822 389 Vstupné na jednotlivé dni: 2 €. Permanentka na celý kurz: 8 €