Namaľuj hudbu - Zhudobni maľbu

Experimentálne hudobno - výtvarné tvorivé dielne sú určené pre školopovinné deti a ľudí zo sociálnych zariadení, pre osoby so zdravotným postihnutím a pre inak znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Podujatia sa uskutočnia v novembri a decembri 2018:

20.11., 23.11., 26.11., 27.11., 7.12., 11.12., 12.12, 13.12.

 

Projekt realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.