Namaľuj si svet

Cieľom projektu je ponúknuť osobám so zdravotným postihnutím a inak znevýhodneným skupinám obyvateľstva pohľad na umeleckú tvorbu v praxi a prakticky si vyskúšať jednotlivé techniky maľby.

Projekt sa nazýva Namaľuj si svet. Tvorivé dielne sú prístupné pre školopovinné deti a ľudí zo sociálnych zariadení, pre osoby so zdravotným postihnutím a pre inak znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

— maľba na plátno (akryl, tempera, olej)
— maľba na sololit (akryl, tempera, olej)
— maľba na papier (akvarel, gvaš, tempera)
— maľba na plátno na lepenke (akryl, tempera, gvaš, olej)
— maľba na kartón (akryl, tempera, gvaš)
— maľba na textil (akryl, tempera, gvaš)
— experimentálna maľba (prírodné pigmenty, fŕkanie a liatie farby... )