Máme radi umenie

Projekt je určený pre školské skupiny s vyučovacím jazykom maďarským.
Realizácia: september - október 2016