Metamorfózy krajiny

Tvorivé dielne tematicky naväzujú na výstavu Metamorfózy krajiny.