Jarmila Mitríková a Dávid Demjanovič - Noví bohovia

Tvorivé dielne tematicky naväzujú na výstavu Jarmily Mitríkovej a Dávida Demjanoviča - Noví bohovia.