Igor Minárik - Nekonečná úplnosť

Tvorivé dielne tematicky naväzujú na výstavu Igora Minárika - Nekonečná úplnosť.