Robo Kočan - Príbehy

Tvorivé dielne tematicky naväzujú na výstavu Roba Kočana - Príbehy.