Ján Triaška a Oľja Triaška Stefanivic - Rodinná jednot(K)a

Tvorivé dielne tematicky naväzujú na výstavu Ján Triašku a Oľji Triašky Stefanivic - Rodinná jednot(K)a .