Otis Laubert - Voľným krokom kumštom

Tvorivé dielne tematicky naväzujú na výstavu Otisa Lauberta - Voľným krokom kumštom.