Z depozitára

Tvorivé dielne tematicky naväzujú na výstavu Z depozitára - zo zbierky starého európskeho umenia z daru Danice a Ernesta Zmetákovcov. Návštevníci tvorivých dielní sa mali možnosť oboznámiť ako funguje galéria - kto sú to depozitár, kurátor a reštaurátor a čo je náplňou ich práce.