Lajos Kassák - RE/KONŠTRUKCIA

Tvorivé dielne tematicky naväzujú na výstavu Lajos Kassák - RE/KONŠTRUKCIA.