Rastislav Podoba - Field trip

Tvorivé dielne tematicky naväzujú na výstavu Rastislava Podoby - Field trip.