Lucia Dovičáková - Byť ženou je...

Tvorivé dielne tematicky naväzujú na výstavu Lucie Dovičákovej - Byť ženou je ....