Projekt - 1: Samuel Čarnoký - Zoom on Type

Termín: 26.11. – 31. 12. 2021
Kurátor: Eva Čarnoká

Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch uvádza v roku 2021 pilotný ročník PROJEKTU – 1. Projekt je novou platformou na prezentáciu umenia a jej „ presahov” v pivničných priestoroch galérie. Prinesie výstavy z rôznych oblastí, ktoré predstavia site - specific inštalácie nielen malieb, kresieb, sôch, ale napr. aj typografie, alebo rôznych intermediálnych projektov. 

Výstavný projekt Zoom on Type prezentuje písmarskú prácu grafického dizajnéra Samuela Čarnokého v neštandardnom vizuálnom kontexte. Sme zvyknutí na písmo na obrazovkách digitálnych zariadení, v knihách, na plagátoch a budovách vo verejnom priestore… Výstava písma s presahom do voľného výtvarného umenia v galerijnom priestore je na Slovensku stále vzácna. Práca grafických dizajnérov sa obvykle aplikuje na papier, alebo je vytvorená pre digitálne prostredie. Na pozadí tvorby Samuela Čarnokého však stoja múry a veľké betónové plochy, ktoré v minulosti boli priestorom pre jeho sebavyjadrenie. Čarnoký je dizajnérom písma, ktorý vyšiel zo subkultúry graffiti rozvíjajúcej sa na Slovensku v 90-tych a nultých rokoch. Zoom on Type je site-specific inštalácia, ktorá upriamuje pozornosť na variabilné písmo s názvom Filler, jeho formu, ale aj obsah. Variabilné písma sú inováciou v oblasti digitálnej typografie umožňujúce v jedinom fonte flexibilne narábať s parametrami, ako je napríklad šírka, hrúbka, sklon. Flexibilitu šírkových proporcií písma Filler zachytáva v inštalácii video, ktoré zároveň poodhaľuje aj pozadie tvorby digitálnych fontov. Nadmerným exponovaním písmen v priestore autor zviditeľňuje detaily a drobné nuansy, ktoré sú zvyčajne pre bežného užívateľa neviditeľné. Zámerom výstavy je edukovať diváka o informačnej hodnote písma, ale aj o jeho estetických, vizuálnych a funkčných kvalitách. 

Samuel Čarnoký (1981)
Grafický dizajnér, senior ex-graffiti writer, pedagóg, typograf a písmotvorca. Je absolventom ateliéru Vizuálna komunikácia na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach (2006), kde momentálne pôsobí ako pedagóg. Na Fakulte umení v Košiciach pokračoval v doktorandskom štúdiu (2012—2015), počas ktorého absolvoval stáž v Ateliéri tvorby písma a typografie na Umprum v Prahe (2013—2014). Zúčastnil sa mnohých výtvarných projektov, sympózií, samostatných a kolektívnych výstav a prezentácií na Slovensku a v zahraničí. Pod značkou CarnokyType tvorí a publikuje vlastné digitálne písma (od 2010). Je autorom publikácií o písme na Slovensku – Fonts SK (2018); NEONa (spoluautor R. Sinčák, 2014). Za svoju tvorbu bol ocenený v Národnej cene za dizajn – komunikačný dizajn (2016, 2018). Vo voľnom čase sa aktívne zaujíma o písmo vo verejnom priestore predovšetkým z doby normalizácie. Žije a pôsobí v Košiciach. 

Výstavný projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.