Klavírny koncert Kazuko Šikuta Nakajo

Klavírny koncert
Kazuko Šikuta Nakajo
hrá diela francúzskych skladateľov a skladateľov Rakúsko-uhorskej monarchie 19. storočia

štvrtok 23. marca 2023 o 17.00 h

vstupné dobrovoľné

O 16.00 h sa uskutoční kurátorský sprievod k výstave Francúzska a nizozemská grafika 17. — 19. storočia zo zbierky Ernesta Zmetáka a Danice Zmetákovej.

Kazuko Šikuta-Nakajo (nar. v meste Kobe v Japonsku) je klaviristkou a hudobnou skadateľkou.
Absolvovala klavírnu hry u pána Teiichiho Higashiho a pani Yoshiko Yamazaki na Hudobnej univerzite. Na právnickej fakulte Univerzity Kwansei Gakuin získala bakalársky titul. Učila hru na klavír a elektronický organ na Hudobnej škole Yamaha v Japonsku. Zúčastnila sa majstrovských kurzov Chopinovej akadémie v Poľsku. Štúdium na Univerzite hudby a múzických umení vo Viedni (Universität für Musik und darstellende Kunst Wien) ukončila s vyznamenaním. Zúčastnila sa
viacerých majstrovských kurzov, ktoré viedli Paul Badura Skoda, Elisabeth Leonskaja alebo Peter Feuchtwagner.
Kazuko Šikuta-Nakajo publikuje v japonských hudobných časopisoch o viedenskej hudobnej scéne, o Franzovi Lisztovi, Wolfgangovi Amadeovi Mozartovi alebo Ludwigovi van Beethoven. Pred niekoľkými rokmi sa vrátila k hre na klavír. Venuje sa komponovaniu komorných klavírnych diel, napr.Schneeschleier (2006), Beten (2020), Joy, All Together (pre hlas, 2020), 9 Finger Tango (2021) alebo Meditácia (2021) a aranžovaniu komornej klavírnej hudby, napr. Kantáta č. 147 od Johanna Sebastiana Bacha pre dve violy a klavír (2019) alebo jeho Siciliano pre klavír (2020), Adagio od Tomasa Albinoniho pre dve violy a klavír (2019), operu Gaetana Donizettiho Lucia di Lammermoor pre klavír (2021), Slovanský tanec op. 72, č. 2 od Antonína Dvořáka pre klavír (2020 a 2022), Malaguena od kubánskeho skladateľa Ernesta Lecuona pre klavír (2022) alebo Viedenské piesne od viedenského skladateľa Theodora Franza Schilda pre klavír (2022).