HUDBA A POÉZIA

1.3.2022 o 17:00

Účinkujúci: 
Štefan Bučko - recitácia
Eva Šušková - spev
Ivan Koska - klavír

Projekt HUDBA A POÉZIA predstavuje koncept spočívajúci v kombinácii piesňovej tvorby a poézie. Väčšina vokálnych koncertov čelí dvom hlavným umeleckým problémom. Na jednej strane často bývajú príliš zamerané na osobnosť samotného vokálneho interpreta – jeho hlasový fond, techniku či herecké vlohy, pričom samotná hudba sa dostáva až na druhú koľaj. Intímny vzťah medzi hudbou a zhudobneným slovom, ktorý je pre skladateľa podstatný, nezastáva na takýchto koncertoch miesto, aké by si zaslúžil. Na strane druhej sa často nerealizuje základný predpoklad vnímania symbiózy hudby a slova. Pre plnohodnotný zážitok vnímania poeticko-hudobnej symbiózy je nevyhnutná úplná zrozumiteľnosť obsahu, skrz dobre sledovateľný pôvodný text s paralelným prekladom v bulletine.

V prípade projektu HUDBA A POÉZIA ide o reflexiu hudobnej realizácie poetického textu. Na koncerte sa prelínajú ucelené piesňové cykly (Schumann, Ravel, Suchoň) v podaní poprednej vokálnej interpretky Evy Šuškovej s citlivým výberom poetických textov dramaturgicky dopĺňajúcich a dotvárajúcih piesňový repertoár v interpretácii nášho špičkového recitátora Štefana Bučka. Na klavíri sprevádza Ivan Koska.