Komorná tvorba pre klarinet a klavír - koncert

23/11/21 17.00

Albín Blaho - klarinet
Radka Kováčová - klavír


Program koncertu mladej dvojice hudobníkov je zložený z diel 20. a 21. storočia Slovenských a svetových autorov: Alban Berg / Ľuboš Bernáth / Igor Bázlik / Leonard Bernstein /Radka Kováčová.
Albín Blaho, rodák z Nových Zámkov je absolventom Konzervatória v Bratislave s titulom “najlepší absolvent roka” (za rok 2020) a poslucháč JAMU Brno. Radka Kováčová (klavír) je absolventka Konzervatória v Bratislave s titulom “najlepší absolvent roka” (za rok 2019) a poslucháčka MDW Viedeň. 


Naštudovanie programu bolo podporené štipendiom Fondu na podporu umenia.